Making city for people

20
maj

Każdego ranka przemierzając miejską dżunglę moim dwukołowym rumakiem dostrzegam pewne bardzo frustrujące zjawisko, które wykracza poza sferę mojej wyobraźni. Aby nie zadręczać się jedynie przypuszczeniami czy nie obciążać głowy zbyt daleko wybiegającymi insynuacjami postanowiłem przeprowadzić mały eksperyment.

Czytaj dalej